Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 7/9/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ναύπακτος 01-09-2015
Αριθ. Πρωτ. 797

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σπυροπούλου Σοφία
• Σμπούκης Βασίλειος
• Γούλας Γεώργιος
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 7-9-2015 και ώρα 1:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία , σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή αιτήματος για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων από τον Δήμο Ναυπακτίας 2 τ.μ. πλησίον του ΚΕΠ για την τοποθέτηση κιβωτίου ηλεκτροδότησης ΔΕΗ και 4 τ.μ. πλησίον του ΚΕΠ για τοποθέτηση δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος μετά ηλεκτρικού πίνακα για υδροδότηση παραλιών Γριμπόβου – Ψανής και Λιμένος Ναυπάκτου.
2. Αποδοχή μελέτης για την ανάπλαση κλιμάκων λιμένος Ναυπάκτου και τρόπος εκτέλεσης του έργου(πρόχειρος διαγωνισμός).
3.Διαμόρφωση χώρου εντός ΒΚ 283(χώρος παζαριών)και τρόπος εκτέλεσης του έργου(πρόχειρος διαγωνισμός).
4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2015
5. Δέσμευση πιστώσεων

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ