Σύγκληση κατεπείγουσας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 8-9-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360160-143

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ     8 -9-2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 24446

 

Π Ρ Ο Σ

Tα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση κατεπείγουσας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την   8-9-2015, ημέρα   Δευτέρα   και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.Χορήγηση προέγκρισης  ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ [(ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΑΦΕΝΕΙΟ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  IV Α.2 & Β.1», που βρίσκεται εντός του οικισμού Μηλέας της Τ.Κ. Μηλέας – Δ.Ε. Πυλήνης  του Δήμου Ναυπακτίας, στην κ. ΖΙΑΜΠΑΡΑ  ΑΝΤΩΝΙΑ  του Γεωργίου».

 

Η σύγκληση  είναι κατεπείγουσα για την έγκαιρη έκδοση της άδειας.

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Σύψας Ιωάννης