ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

diavi

                                                      

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

& ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Δήμος Ναυπακτίας

10/09/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ναυπακτίας και το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ναυπακτίας στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ &  ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

 

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2015 – Φεβρουαρίου 2016, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ναυπακτίας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

 

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΩΡΕΣ
1 2.9  Αγωγή Υγείας- Πρώτες Βοήθειες 25
2 4.9  Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25
3 4.10 Ρωσικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας. Η αίτηση υπάρχει και στο site του Δήμου Ναυπακτίας, στο τέλος του παρόντος άρθρου.

 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα προγράμματα για τα οποία έχουν ήδη υποβληθεί αιτήσεις κατά την προηγούμενη εκπαιδευτική περίοδο (2014-2015) θα ξεκινήσουν λαμβάνοντας υπόψη και τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών.

 

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

 

Για πληροφορίες  απευθυνθείτε :

 

Τηλ.    6989900598 και ΩΡΕΣ :18.00-20.00

email:  kdvmnafpaktias@yahoo.gr

 

Δηλώσεις συμμετοχής: Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τους εξής τρόπους:

α)  ηλεκτρονικά, με την επισύναψη της σχετικής αίτησης υπογεγραμμένη και αντιγράφου της αστυνομικής ταυτότητας ή αντιγράφου διαβατηρίου (σκαναρισμένα) στο e-mail: kdvmnafpaktias@yahoo.gr στο χρονικό διάστημα από Δευτέρα 14/09/2015 έως και Παρασκευή 18/09/2015.

β)  να τις καταθέσετε στην Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου αποκλειστικά την Παρασκευή 18/09/2015  (ώρες: 10:00- 12:00).

 

Αιτήσεις που θα κατατεθούν μετά το πέρας της προθεσμίας δε θα γίνονται δεκτές.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ 2015-2016