Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 17-9-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360160-143

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ     11 -9-2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 24845

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την   17-9-2015, ημέρα   Πέμπτη   και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τροποποίηση κανονιστικής απόφασης περί “Οργάνωσης & Προϋποθέσεις λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης Ναυπάκτου”.
  2. Διαβίβαση αίτησης του κ. ΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Φωκίωνος για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων εγχόρδων μουσικών οργάνων (πιάνo, βιολί, κιθάρα κ.λ.π) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 d.b» στον εσωτερικό και στον εξωτερικό χώρο του Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας του ιδίου, που βρίσκεται στο Ξηροπήγαδο της  Τ.Κ. Ξηροπηγάδου  –  Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.
  3. Xορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας), ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», που βρίσκεται εντός οικισμού Γαλατά στην Τ.Κ. Γαλατά – Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας, στoν κ. ΚΑΚΟΛΥΡΗ ΑΝΔΡΕΑ του Διονυσίου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Σύψας Ιωάννης