Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 21-9-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                               

 Ναύπακτος  16-09-2015                                                                                                  

Αριθ. Πρωτ.   832

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

  • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Σπυροπούλου Σοφία
  • Σμπούκης Βασίλειος
  • Γούλας Γεώργιος
  • Ζιαμπάρα Μαρία
  • Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την    Δευτέρα 21-9-2015  και ώρα  1:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία ,  σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δήμου Ναυπακτίας για παραχώρηση χώρων (Δημόσια Κτήματα ΒΚ 229, ΒΚ 283 και ΒΚ 290 στην περιοχή Γριμπόβου Ναυπάκτου ), προκειμένου να διοργανώσει την εμποροπανήγυρη του έτους 2015.

                                                       

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                              

   ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ