Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28-9-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360160-143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 24 -9-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 26256

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 28 -9-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 444ης επετείου από τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου.
2. Υποβολή εισήγησης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, πλησίον της συμβολής της με την οδό Θέρμου, στην Δ.Κ. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.
3. Υποβολή εισήγησης για κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου, επί της οδού Αθανασιάδη Νόβα (έμπροσθεν αντλιοστασίου ΔΕΥΑΝ) στην Δ.Κ. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης