ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 14/10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 13-10-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 28875

ΠΡΟΣ
1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Εκπρόσωπο Τ.Κ. Κλεπάς

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 14 -10-2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού & τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2015.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή η αναμόρφωση αφορά πιστώσεις για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων στην Κλεπά Ναυπακτίας, η οποία έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του επερχόμενου χειμώνα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.