Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 20-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360160-143

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    16 -10-2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 29353

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την   20 -10-2015, ημέρα  Τρίτη   και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου.
  2. Εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Γριμπόβου κατά την διοργάνωση της εμποροπανήγυρης του έτους 2015.
  3. Υποβολή εισήγησης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου, στην Τοπική Κοινότητα Περίστας – Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας.
  4. Υποβολή εισήγησης για κατάργηση ή διατήρηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου,  στην Τοπική Κοινότητα Σίμου – Δ.Ε. Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας.
  5. Xoρήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της αριθμ. 17.695/2-9-2015 άδειας λειτουργίας μουσικών στον εξωτερικό χώρο του Κ. Υ. Ε. «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», με αριθμ. αδείας 9.116/ 14.436/ 17-7-2009 αδείας ιδρύσεως & λειτουργίας, ιδιοκτησίας ΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, που βρίσκεται στη  Τ.Κ. Ξηροπηγάδου   Δήμου Ναυπακτίας

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

Σύψας Ιωάννης