ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 23/10/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22-10-2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 30130

ΠΡΟΣ
1. κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, στις 23-10-2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του N.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση αδειών στους συμμετέχοντες στην Εμποροπανήγυρη 2015. (Εισηγ. κ.Σύψας )
2. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του έτους 2015 (αλλαγή τίτλου έργου). (Εισηγ. κ.Καρακώστας).

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα για το 1ο θέμα λόγω έναρξης της εμποροπανήγυρης, στις 26/10/2015 και για το 2ο θέμα λόγω άμεσης ανάγκης εκτέλεσης του έργου που αφορά (Αναπλάσεις Τ.Κ.Αντιρρίου).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Πρ/νο Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.