Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 11/11/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 06-11-2015
Αριθ. Πρωτ. 980

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σπυροπούλου Σοφία
• Σμπούκης Βασίλειος
• Γούλας Γεώργιος
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».
Σας προσκαλούμε την Tετάρτη 11-11-2015 και ώρα 01:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία , σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί του καθορισμού των Ζωνών αντικειμενικών αξιών & ανταλλαγμάτων στις παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών εντός των περιοχών αρμοδιότητάς μας ΧΖΛ Ναυπάκτου & ΧΖΛ Αντιρρίου, οικ. έτους 2016 .
Καθορισμός ανταλλαγμάτων περιπτέρων εντός της ΧΖΛ.
2. Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 .
3.Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας για το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση ράμπας ανέλκυσης –καθέλκυσης μικρών σκαφών στη θέση Γρίμποβο Δ.Δ. Ναυπάκτου και εντός ΧΖΛ Ναυπάκτου»
4. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015
5. Δέσμευση των πιστώσεων οίκ. έτους 2015
6. Εισηγητική έκθεση Α΄,΄Β & ΄Γ τριµήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου Ναυπάκτου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ