Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 23-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληροφορίες: Μηνόπουλος Αθανάσιος

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360143

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ       19 -11-2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 32403

ΠΡΟΣ

 1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
 2. κ. Δήμαρχο
 3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
 4. κ.κ. Προέδρους Τ.Κ. Δήμου
 5. κ.κ. Εκπροσώπους Τ.Κ. Δήμου

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις  23-11-2015  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  18:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου  έτους 2016. (Εισηγ. κ.Καρακώστας).
 2. Λήψη απόφασης για παράταση της σύμβασης των εργαζομένων κοινωφελούς εργασίας μέσω ΟΑΕΔ. (Εισηγ. κ. Σύψας).
 3. Σύσταση επιτροπής ελέγχου λαϊκής αγοράς Δήμου Ναυπακτίας». (Εισηγ. κ. Σύψας).
 4. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ου Α.Π.Ε.). του Έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ». (Εισηγ. κ.Καρακώστας).
 5. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιϊα Τ.Κ. Δ.Ε. Πλατάνου (Λιβαδάκι, Δενδροχώρι).
 6. Εγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης του έργου « Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου με την Υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας και την Εγκατάσταση Συστήματος Αβαθούς Γεωθερμίας (υποέργο 5)». (Εισηγ. κ. Κοτσανάς).
 7. Μετατόπιση επίτονου ΔΕΗ λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στην Τ.Κ. Σκάλας. (Εισηγ. κ. Κοτσανάς).
 8. Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου έτους 2015. (Εισηγ.κ. Κοτρωνιάς).
 9. Εγκριση διενέργειας προμηθειών. (Εισηγ.κ. Κοτρωνιάς).
 10. Μίσθωση αίθουσας για την λειτουργία δημοτικού  κινηματογράφου  και λοιπών εκδηλώσεων. (Εισηγ.κ. Κοτρωνιάς).
 11. Εγκριση σύναψης σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου για το χρονικό διάστημα από 1/12/2015 έως 30/6/2016. (Εισηγ.κ. Κοτρωνιάς).
 12. Αποδοχή & διάθεση ποσού για εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων. (Εισηγ.κ. Κοτρωνιάς).
 13. Προπληρωμή δαπανών του έργου «προβολή & προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής Παρέμβασης (δημιουργία τοπικού κέντρου Τουριστικής & Πολιτιστικής Πληροφόρησης (κτίριο “Ναυπακτία”)» του προγράμματος leader AΛΙΕΙΑΣ 2007-2013. (Εισηγ.κ. Κοτρωνιάς).
 14. Προπληρωμή δαπανών του έργου «προβολή & προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής Παρέμβασης τοπικού πρόγράμματος “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER”». (Εισηγ.κ. Κοτρωνιάς).
 15. Επιστροφή αχρεωστήτως  καταβληθέντων. (Εισηγ.κ. Κοτρωνιάς).
 16. Διοργάνωση  εκδήλωσης: «90 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης». (Εισηγ. κ. Ράπτης)
 17. Διοργάνωση εκδήλωσης: «Οικονομική κρίση και ψυχική υγεία». (Εισηγ. κ. Ράπτης)
 18. Χρήση σχολικού λεωφορείου στους Δημοτικούς Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς. (Εισηγ. κ. Ράπτης)

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σιαμαντάς Γεώργιος

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.