Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 23-11-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                            

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα

Δ/νση: Ι   λ.Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634027026

Φαξ:  2634027026

Ναύπακτος    19-11-2015

 Αριθ. Πρωτ.:  146

 

ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

 

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

 

 Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 23-11-2015 και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV – EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», – [στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος]», ιδιοκτησίας ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Κων/νου, στην οδό Ξενητεμένων & Καθόδου Δωριέων στη Ναύπακτο.

2.  Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV,ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ –(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» -[στον εσωτερικό χώρο] ιδιοκτησίας κ.ΓΚΙΤΑΚΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  στην οδό Αποκαύκου 26 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου, Δήμου Ναυπακτίας.

3.Χορήγηση  παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» στο  κατάστημά του Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΠΙΤΣΑΡΙΑ» – [στον εσωτερικό χώρο] του καταστήματος, ιδιοκτησίας κ. ΓΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που βρίσκεται  στο κάστρο στη Ναύπακτο.

4.Χορήγηση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» στο  κατάστημά του Υ.Ε. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» -[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας κ.ΖΕΛΙΟΥ  ΚΩΝ/ΝΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ που βρίσκεται  στην οδό Ναυμαχίας  66 στη Ναύπακτο.

5.Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΦΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ», στην οδό Θέρμου στη Δ.Κ. Ναυπάκτου –Δ.Ε. Δήμου Ναυπακτίας στον κ. ΚΥΡΙΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του Παναγιώτη.

6.Έκφραση γνώμης σχετικά με τον προγραμματισμό των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων 2015-2016.

7.Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:32054/16-11-2015 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων Μεταφορών & Συγκοινωνιών με θέμα «Τοποθέτηση δωρεάν πινακίδων σε κοινόχρηστους χώρους της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας».

 

 

 

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

 

Πλούμης Νικόλαος