Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου – 1/12/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 26-11-2015
Αριθ. Πρωτ. 525

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του « Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

ΘΕΜΑ : Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλώ όπως την 1η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 προσέλθετε στο χώρο του ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ , που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Βλαχομάνδρας (σύμφωνα με την αρ. 18/2012 απόφαση Δ. Σ) για να συνεδριάσουμε – Δημόσια ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 )με τα εξής θέματα της ημερήσιας Διάταξης :
1. Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των έργων (επί τόπου)
« Τελικής επικάλυψης και αποκατάστασης τελειωμένων πρανών κυττάρου Κ1»
« Έργα Επέκτασης Δεξαμενής Στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Ναυπάκτου ».
2. Απολογισμός Ειδικού Προγράμματος Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης
Πολιτών σε θέματα ανακύκλωσης – ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
( εμποροπανήγυρη Αγίου Δημητρίου ).
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Σ. Σ. του έργου «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ»
4. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου « ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ » μέχρι 31-12-2015.
5. Αποδοχή δωρεάς , ενός απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης μάρκας NISSAN με αριθμό κυκλοφορίας Κ Η Ι 8954 ( αριθμό πλαισίου 52259) από το δήμο Αγρινίου.( σχετ. η αρ 239/2015 Α. Δ. Σ. Αγρινίου) .
6. Ενημέρωση – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τευχών διαγωνισμού για την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ» ( ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ )
Προϋπολογισμού 720.000,00 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) για 30 μήνες Λειτουργίας.
7. Ενημέρωση – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και τρόπος εκτέλεσης για την
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΜΠΛΕ ΚΑΔΩΝ)
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 1Ης
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» μετά της 1-1-2016
8. Άδεια εισόδου στο ΧΥΤΑ της εταιρείας «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α. Ε. » ( με δ. τ. « A N S Y S A. E. » )
9. Παραλαβή μελετών ( για αποπληρωμή αναδόχων) :
• « ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄ ) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
• « ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΦΑΣΗ Β΄) ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ
• «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΡΙΟΥ »
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσεως 2015.
11. Έγκριση δαπανών συνδέσμου.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος