Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 11-1-2016 (1η Ειδική)

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

       ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

            ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                                                            

 Ναύπακτος  5-1-2016                                                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. 5

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

  • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Σπυροπούλου Σοφία
  • Σμπούκης Βασίλειος
  • Γούλας Γεώργιος
  • Ζιαμπάρα Μαρία
  • Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

 

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα   11-1-2016  και ώρα  2:00 να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία ,  σε ειδική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με το εξής  μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης                                              

  1. Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, οικ.έτους 2016.

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                               

 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ