Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 28-1-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                           

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                        

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634027026

Φαξ:  2634027026

Ναύπακτος    25-1-2016

Αριθ. Πρωτ.:  9

 

  ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

 

 Σας παρακαλούμε την Πέμπτη 28-1-2016  και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.α) «Ανανέωση της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών: Κατηγορία IV – Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης- (Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους Γεύματος) και Επιχείρηση Αναψυχής» -[στον εσωτερικό χώρο] – με αριθμ. αδείας 24.618/12-8-2013, ιδιοκτησίας ΤΖΑΝΟY ΠΑΥΛΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Σισμάνη 14  στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας»,  &  β) Παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων για το Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών: Κατηγορία IV – Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης-(Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους Γεύματος) και Επιχείρηση Αναψυχής», -[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας ΤΖΑΝΟY ΠΑΥΛΟΥ, με αριθμ. αδείας 24.618/12-8-2013 στην οδό  Σισμάνη 14  στη Ναύπακτο στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου  Δήμου Ναυπακτίας».

2.Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:1294/20-1-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού περιόδου 2015-2016 από το Δασικό Φυτώριο Πλατάνου Καλυβίων του Δασαρχείου Αγρινίου».

3.Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:32230/31-12-2015 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων Μεταφορών & Συγκοινωνιών με θέμα «Θέση περιπτέρων».

4.Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:37311/31-12-2015 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων Μεταφορών & Συγκοινωνιών με θέμα «Θέση περιπτέρων».

5.Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:16400/27-7-2015 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων Μεταφορών & Συγκοινωνιών με θέμα «Φορέας κατασκευής έργου  στην γέφυρα Βαριά».

6.Έκφραση γνώμης επί της αριθμ.πρωτ.:35912/17-12-2015 εισήγηση του τμήματος Τεχνικών Έργων Μεταφορών & Συγκοινωνιών με θέμα «Συγχώνευση των εδρών ταξί της Τ.Κ. Λυγιά με τα ταξί της Ναυπάκτου».

7.Έκφραση γνώμης επί δωρεάς μνημείου (προτομής)  στο ΞΕΝΙΑ στη Ναύπακτο από τον δωρητή κο Γρηγόρη Βαρελά.

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

 

Πλούμης Νικόλαος