Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 29-1-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360109 -160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   25 -1-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  1649

 

 

Π Ρ Ο Σ :Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την  29 -1-2016, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Παροχή διευκρινίσεων για διατήρηση ή μη αδιάθετων θέσεων στάσιμων μικροπωλητών για ψήσιμο καλαμποκιών
  2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε. Αλεξόπουλου Νικολάου.
  3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» στο Χάνι Λόη της Τ.Κ. Δάφνης Δήμου Ναυπακτίας στον ΛΙΑΝΟ ΗΛΙΑ του Λεωνίδα.
  4. Ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον εξωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε. της κ. Γκόντα Γρηγορίας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σύψας Ιωάννης