Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 5-2-2016

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

          ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ      

Ναύπακτος  1-2-2016                    

  Αριθ. Πρωτ. 75                                                                                      

                                                                                                                                   

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Σπυροπούλου Σοφία
 • Σμπούκης Βασίλειος
 • Γούλας Γεώργιος
 • Ζιαμπάρα Μαρία
 • Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή  05-2-2016  και ώρα 1:00  να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία ,σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ανάθεση για την εκπόνηση οριστικής Μελέτης με τίτλο: « Κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας στην παραλία Γριμπόβου Ναυπάκτου ( τμήμα μεταξύ των οδών Αγελάου & Αρβανίτη)»
 2. Επικαιροποίηση Μελέτης με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών-συντήρησης μόνιμων εγκαταστάσεων ΧΖΛ Αντιρρίου ».
 3. Λήψη Απόφασης περί παραχώρησης χρήσης του μηχανήματος Δήμου Ναυπακτίας για τον καθαρισμό παραλιών.
 4. Ανατροπή δεσμεύσεων έτους 2015.
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 6. Δέσμευση πιστώσεων οικ. έτους 2016
 7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Ζαβέρδα Αθανάσιου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών  διατάξεων & νόμων.
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κας Αρβανίτη Παρασκευής του Νικολάου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-2-2016 έως 31-12-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,   ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων & νόμων.
 9. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Φούντα Παναγιώτη του Νικολάου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-4-2016 έως 31-10-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,   ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων & νόμων.
 10. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Ζέλιου Κωνσταντίνου-Βασίλειου του Αθανασίου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-4-2016 έως 30-10-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών  διατάξεων & νόμων.
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Τριανταφύλλου Μάρκου του Σταυρού, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών  διατάξεων & νόμων.
 12. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Μελαχρή Αθανάσιου του Κων/νου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-03-2016 έως 10-11-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών  διατάξεων & νόμων.
 13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Καπογιάννη Ανάστου του Νικολάου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 25-4-2016 έως 25-10-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,   ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων & νόμων.

14.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Ασημακόπουλου Ασημάκη του Δημητρίου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 15-5-2016 έως 30-09-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,   ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων & νόμων.

15.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κας Κονιστή Ελένης , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-5-2016 έως 31-10-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,   ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων & νόμων.

16.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Φούντζουλα Κωνσταντίνου του Ιωάννη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,   ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων &νόμων .

17.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Μελαχρή Κωνσταντίνου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 15-6-2016 έως 15-11-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,   ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων &νόμων

18. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Κουρελή Γεώργιου του Δημητρίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-5-2016 έως 31-10-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,   ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων &νόμων

19. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Γραμμάτη Γεώργιου του Κωνσταντίνου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-5-2016 έως 31-10-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,   ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων & νόμων.

20. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Παπαβλαχόπουλου Αποστόλη του Γεωργίου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 12-06-2016 έως 3-11-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,   ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων & νόμων.

21. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Ζορμπά Περικλή του Γεωργίου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-6-2016 έως 31-10-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,   ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων & νόμων.

22. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Τσιακούμη Αλέξανδρου του Κωνσταντίνου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-1-2016 έως 31-12-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,   ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων & νόμων.

23.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Hanser Ludmila του Alexander , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-6-2016 έως 30-09-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών   διατάξεων & νόμων.

24.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κας Μπλίκα Κωνσταντίνας του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 31-3-2015 έως 31-10-2015 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών  διατάξεων & νόμων.

25. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Γωγάκη Αθανάσιου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Αντιρρίου για τη χρονική περίοδο από 1-05-2016 έως 31-10-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών  διατάξεων & νόμων.

26.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως επαγγελματία κ. Καρβούνη Χαράλαμπου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-01-2016 έως 31-12-2016 και για τη χρήση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στην προβολή του Ξενοδοχείου του “PLAZA HOTEL “ και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών  διατάξεων & νόμων.

27. Συζήτηση επί αιτήσεως κ. Ανδρεόπουλου Γεώργιου  του Νικολάου .

28.Εξουσιοδότηση ενός υπαλλήλου τακτικού προσωπικού από ΔΛΤΝ & ενός εκτάκτου  υπαλλήλου Δήμου Ναυπακτίας για ψηφιακή υπογραφή .

29. Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού ΔΛΤΝ για το ά & β εξάμηνο οικ. έτους 2016.

30.Έγκριση για υπερωριακή εργασία ενός τακτικού υπαλλήλου και ενός εκτάκτου υπαλλήλου από το Δήμο Ναυπακτίας για το οικονομικό έτος 2016.

31. Περαίωση των εργασιών της σύμβασης του κου Δασκαλάκη Αντώνιου «Θαλάσσια ενεργειακά συστήματα Α.Ε.» και οριστική παραλαβή της μελέτης «Μελέτη Βυθομετρικής Αποτύπωσης Λιμένος Ναυπάκτου »

 

 

 

                                                                

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                               

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ