Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 12-2-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                         

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                              

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634027026

Φαξ:  2634027026

 Ναύπακτος    8-2-2016

Αριθ. Πρωτ.:  23

 

  ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

 

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

 

 Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 12-2-2016  και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ANAΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» του κ. ΤΣΙΡΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Βασιλείου στην οδό Αποκαύκου 12 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου  Δήμου Ναυπακτίας.
  2. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ & ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ», στην  οδό Αθανασιάδη Νόβα 13 [Ο.Τ.56] στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου – Δήμου Ναυπακτίας στην   ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΛΙΟΓΙΑΝΝΗ του Χρήστου.
  3. Χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  υγειονομικού ενδιαφέροντος  «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», στην  οδό Ν. Μπότσαρη  9 [Ο.Τ. 71] στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου – Δήμου Ναυπακτίας στην  Εταιρεία με την Επωνυμία « Ν & Ε. ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟ του Γεωργίου.
  4. Τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ANAΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ» της ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Χρήστου στην οδό Αθ. Νόβα [Ο.Τ. 14] στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου  Δήμου Ναυπακτίας.
  5. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:1982/27-1-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «Παροχή γνώμης για καθορισμό ή μη θέσης περιπτέρου στη Δημοτική Κοινότητα Ναυπάκτου-ΔΕ Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας και συγκεκριμένα Γ΄ Εργατικές Κατοικίες, πλησίον της πλατείας».

 

 

 

 

 

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

 

Πλούμης Νικόλαος