Κατάλληλο προς πόση το νερό του Αντιρρίου

logo deyanΝαύπακτος 15/2/2016

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους δημότες της Δ.Ε. Αντιρρίου, ότι δεν υφίσταται το πρόβλημα θολότητας του νερού από το δίκτυο υδροδότησης και μετά από ελέγχους των απαιτούμενων παραμέτρων ποιότητας είναι κατάλληλο προς πόση.
Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.