Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 17-2-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Παυλοχρήστου Σπυρ.

Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360110

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    5-2-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2647

 

Π Ρ Ο Σ

  1.     Τα μέλη της Δημοτικής  Επιτροπής

Διαβούλευσης

 

  1.    Επικεφαλής Δημοτικών  παρατάξεων

 

 ΚΟΙΝ.:      1.κ.κ.Αντιδημάρχους

 

2.κ.κ.Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου

 

ΘΕΜΑ : « Σύγκληση  Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης»

 

Σας  προσκαλούμε την   17-2-2016  ημέρα  Τετάρτη    και ώρα   18:30   να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του  N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Προτάσεις για την επίλυση κυκλοφοριακού προβλήματος της πόλης και για τις θερινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την  18-2-2016   ημέρα Πέμπτη   και  ώρα  18:30  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 76 τουΝ.3852/2010, οπότε θεωρείται  σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

 

 

 

Ο  Δήμαρχος  και Πρόεδρος της

 Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

Λουκόπουλος Παναγιώτης

Τα σχόλια είναι κλειστά

Αριθμός απαντήσεων: καμία απάντηση.