ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας – 19/2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες: Παυλοχρήστου Σπυρ.
Ταχ.Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18-2-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3764

ΠΡΟΣ
1. κ.κ Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας».

Σας προσκαλούμε, στις 19-2-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού για το έτος 2016. (εισηγητής κ. Σύψας)

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή η προθεσμία για την αποστολή του αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων είναι η 22-2-2016.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (Για ενέργεια)

1. Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου (Να παρευρίσκονται για θέματα αρμοδιότητάς τους).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
2. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.