Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 22/2/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360109 -160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 18-2-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3725

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 22 -2-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την κυκλοφορία κατά τη διάρκεια των καρναβαλικών εκδηλώσεων.
2. Συνένωση θέσεων άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου για ψήσιμο καλαμποκιού και καστάνου.
3. Συγχώνευση των εδρών ταξί της Τοπικής Κοινότητας Λυγιά με τα ταξί της Ναυπάκτου.
4. Υποβολή εισήγησης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Σίμου-Δ.Ε. Πυλήνης του Δήμου Ναυπακτίας.
5. Παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων σε υπαίθριο χώρο στο Κ.Υ.Ε. του Παπαβασιλείου Γεωργίου στη Τ.Κ. Μακύνειας Δ.Ε. Αντιρρίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης