Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου. 22-2-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ                     

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ                  

1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ         

ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ  

Ναύπακτος   18-02-2015

 Αριθ. Πρωτ.  41

            

 

ΠΡΟΣ

    Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη                                                             

του Διοικητικού   Συμβουλίου του

« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών

Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

 

 

 

ΘΕΜΑ :  Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλώ όπως την 22η  Φεβρουαρίου    2016   ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  12:00  στο  χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο  δημοτικό κτίριο του Ξενία  για να συνεδριάσουμε – Δημόσια  ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 ) –-  σε  ειδική  συνεδρίαση  με  μοναδικό θέμα :

 

 

  1. Ψήφιση Σχεδίου   Προϋπολογισμού  Εσόδων – Εξόδων 2016    ,   έγκριση   –  Ψήφιση  Ολοκληρωμένου Πλαισίου  Δράσης  (Ο. Π. Δ.)  και  στοχοθεσίας   του Συνδέσμου  Οικονομικού  Έτος 2016.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

 

 

 

Σαλαμούρας  Χρήστος