Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 26-2-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                           

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                            

                                   

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

 

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634027026

Φαξ:  2634027026

Ναύπακτος    22-2-2016

Αριθ. Πρωτ.:  33

ΠΡΟΣ:

 1) Τα μέλη του Συμβουλίου της  

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

 

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

 

 Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 26-2-2016  και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:3634/17-2-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ»-[στον εσωτερικό χώρο] – ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, που βρίσκεται στην οδό Καθόδου Δωριέων αρ. 27 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας»

 

  1. Έκφραση γνώμης επί της από 16-12-2015 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομίας & Σχεδίου Πόλεως με θέμα «Έγκριση και τήρηση διαδικασίας μελέτης αναθεώρησης τμήματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπάκτου (περιοχή Μεγαλομάτας – Φαλτσοπόρτι), σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού»

 

  1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:1654/25-1-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων στους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση μέσων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.»

 

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

 

Πλούμης Νικόλαος