Κατεπείγουσα Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 24-2-2016

 

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

          ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                                                                

Ναύπακτος  23-2-2016

      Αριθ. Πρωτ. 202                                                                                                                                          

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

  • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Σπυροπούλου Σοφία
  • Σμπούκης Βασίλειος
  • Γούλας Γεώργιος
  • Ζιαμπάρα Μαρία
  • Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Κατεπείγουσα Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

 

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη   24-2-2016  και ώρα 12:00  να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία ,σε κατεπείγουσα –έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Λήψη Απόφασης για καθαρισμό του πυθμένα – ΑΜΕΣΗ απομάκρυνση φερτών υλικών (τουλάχιστον 10 τεμ. ογκόλιθων) έμπροσθεν κρηπιδωμάτων Δυτικού Προβλήτα Αντιρρίου, διότι εγκυμονούν σοβαρά προβλήματα για τον ελλιμενισμό αλλά και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας .

 

                                        

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                               

 ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ