ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου με Θέμα: «Διαμόρφωση – ασφαλτόστρωση χώρου διοργάνωσης παζαριών στη Ναύπακτο»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου

Θέμα: «Διαμόρφωση – ασφαλτόστρωση χώρου διοργάνωσης παζαριών στη Ναύπακτο»

Εγκρίθηκε από το Τμήμα Μελετών, Έργων και Εφαρμογών Λιμενικού Τομέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων η μελέτη διαμόρφωσης – ασφαλτόστρωσης του χώρου διοργάνωσης των παζαριών στην χερσαία ζώνη λιμένα στη Ναύπακτο.

Εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε εξ ολοκλήρου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας για λογαριασμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου και πλέον εξετάζεται ο τρόπος χρηματοδότησης και εφαρμογής της με τον Δήμο Ναυπακτίας.

Σημειώνεται ότι το κόστος υλοποίησης της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 198.000€ πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει:

Α. Εγκιβωτισμό του χώρου με πρόχυτα κράσπεδα σκυροδέματος θεμελιωμένα με ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C 16-20.

Β. Οδοστρωσία μέσου πάχους 0,15 μετρ. για την τελική υψομετρική διευθέτηση

Γ. Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05 μέτρ.

Δ. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μέτρ.

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου εκφράζει τις ευχαριστίες του στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας για την άμεση ανταπόκριση της στη σύνταξη της μελέτης.

23/2/2016

Εκ του Λιμενικού Ταμείου