ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με Θέμα: «Παρουσίαση Μητρώου Πλατάνων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου»

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 Ναύπακτος 29-02-2016              

                                                                                            

                                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: «Παρουσίαση Μητρώου Πλατάνων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου»

Παραδόθηκε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου το Μητρώο Πλατάνων του παραλιακού μετώπου Γριμπόβου και Ψανής. Το μητρώο αποτελείται από έναν τόμο 300 σελίδων με αντίστοιχη ψηφιακή έκδοση και περιέχει μόνιμα στοιχεία των πλατάνων Γριμπόβου και Ψανής, όπως είδος, θέση , διαθέσιμο αυξητικό χώρο και μεταβαλλόμενα στοιχεία, τα οποία εξαρτώνται από την αύξηση και κλάδευση τους, όπως ύψος, στηθιαία διάμετρο και εύρος κόμης.

Ακόμη περιλαμβάνει στοιχεία αξιολόγησης των δένδρων, όπως ζωτικότητα, υγεία, σταθερότητα, προβλήματα κορμού, κόμης και ριζών, και ασθένειες που προκύπτουν από μύκητες ή έντομα.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εκτίμηση της κατάστασης κάθε δένδρου και προτείνονται τα απαραίτητα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν. Με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) έχει χαρτογραφηθεί η περιοχή και έχει αποτυπωθεί ακριβώς η θέση του κάθε δένδρου. Κάθε δένδρο υποστηρίζεται από βάση δεδομένων με τα αναφερόμενα στοιχεία και τα προτεινόμενα μέτρα, τα οποία θα παρακολουθούνται και θα ενημερώνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα μετά από επιτόπιους ελέγχους.

Τα πλατάνια του παραλιακού μετώπου αποτελούν σημείο αναφοράς για την πόλη μας. Είναι υποχρέωση μας να τα προστατεύσουμε και να τα διατηρήσουμε. Οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση ιδιαίτερα τώρα που η ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, η οποία επιφέρει νέκρωση τους, έχει πλέον επεκταθεί σε 4 Νομούς της Πελοποννήσου: Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας και Μεσσηνίας.

Το μητρώο πλατάνων θα παρουσιαστεί από τον συντάξαντα Γεωπόνο κ. Λάμπρο Αδάμη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Ξενία την Τετάρτη 2/3/2016 ώρα 18.00.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου Ναυπάκτου

Αντώνιος Φράγκος