Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 15-3-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360109 -160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   10/3/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  5570

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την   15-3-2016, ημέρα  Tρίτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

  1. Εισήγηση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου.
  2. Υποβολή εισήγησης για διατήρηση ή κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Λιμνίτσας -Δ.Ε. Αποδοτίας του Δήμου Ναυπακτίας.
  3. Κατάθεση εισήγησης για καθορισμό ή μη θέσης περιπτέρου στην Τοπική Κοινότητα Δάφνης -Δ.Ε. Ναυπακτίας  του Δήμου Ναυπακτίας.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

Σύψας Ιωάννης