ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 38546
Fax: 26340 – 38546
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος:  16-03-2016
ΠΡΩΤ: 276

ΠΡΟΣ: ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ  ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παρακαλούνται όσοι επαγγελματίες δεν έχουν εξοφλήσει τα τέλη παραλιακών χώρων για χρήση παρελθόντων ετών και μέχρι 31-12-2015, να προσέλθουν άμεσα στην Υπηρεσία μας για την εξόφληση τους, προκειμένου να προβούμε στην έκδοση Αδειών για το έτος 2016.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ