Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 24-3-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                           

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                          

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634027026

Φαξ:  2634027026

 Ναύπακτος    21-3-2016

Αριθ. Πρωτ.:  63

 

 

ΠΡΟΣ: 1) Τα μέλη του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

2) ως πίνακας αποδεκτών

 

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

 

 

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

 

 Σας παρακαλούμε την Πέμπτη 24-3-2016 και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων της αριθμ.35049/2015/29-2-2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» – [στον εσωτερικόχώρο]-μεαριθμ.αδείας23.159/26-08-2015,ιδιοκτησία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, που βρίσκεται στην οδό Καθόδου Δωριέων αρ.27 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

2.α) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ & EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV.B.1. & A.2] » -[στον εσωτερικό χώρο] – με αριθμ. αδείας 4.935/11-3-2016, ιδιοκτησίας KAΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό  Κλεονίκου & Κανναβού 1 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

β) Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ & EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ [ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙV.B.1. & A.2] » -[στον εσωτερικό χώρο] – με αριθμ. αδείας 4.935/11-3-2016, ιδιοκτησίας KAΛΑΝΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό  Κλεονίκου & Κανναβού 1 στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

 

 

3.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» -[στον εσωτερικό χώρο] – ιδιοκτησίας ΚΥΡΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ιωάννη, που βρίσκεται στην οδό Νόβα-πλατεία Λιμένος στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

4.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» -[εντός ξενοδοχείου-ΙΣΠΟΝ] – ιδιοκτησίας ΖΑΒΕΡΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Ν.Μπότσαρη & Κλεονίκου στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

β) Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» -[εντός ξενοδοχείου-ΙΣΠΟΝ] – ιδιοκτησίας ΖΑΒΕΡΔΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Ν.Μπότσαρη & Κλεονίκου στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

5.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΤΑΒΕΡΝΑ-ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ» -[στον εσωτερικό χώρο] – ιδιοκτησίας ΖΟΡΜΠΑ ΠΕΡΙΚΛΗ, που βρίσκεται στην οδό Καθόδου Δωριέων & Ποσειδώνος στη ΔΚ. Ναυπάκτου-Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

6.α) Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» -[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας KΑΠΕΝΤΖΩΝΗ ΗΛΙΑ, που βρίσκεται στην οδό Ν.Μπότσαρη 16  στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

β) Χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ»-[στον εσωτερικό χώρο], ιδιοκτησίας KΑΠΕΝΤΖΩΝΗ ΗΛΙΑ, που βρίσκεται στην οδό Ν.Μπότσαρη 16  στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

7.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού  συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το  κατάστημα «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του Ιωάννη, που βρίσκεται στην οδό Ν.Μπότσαρη 10  στη ΔΚ. Ναυπάκτου– Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

 

8.Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» ιδιοκτησίας ΤΣΕΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Ευαγγέλου στην οδό Αθ. Νόβα [Ο.Τ.46] στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου  Δήμου Ναυπακτίας.

9.Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με την απαγόρευση στάσης στάθμευσης επί της οδού Αποκαύκου 12 στην ΔΚ Ναυπάκτου. (υπ’αρ.:5777/11-3-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών)

10.Ανάκληση της υπ’αριθμ.30/26-2-2016 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας με θέμα «Έγκριση και τήρηση διαδικασίας μελέτης αναθεώρησης τμήματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπάκτου (περιοχή Μεγαλομάτας – Φαλτσοπόρτι), σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού».

11.Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:1654/25-1-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με θέμα «Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων στους οποίους επιτρέπεται η τοποθέτηση μέσων προβολής υπαίθριας διαφήμισης».

 

 

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

 

Πλούμης Νικόλαος