Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 29/3/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 24-03-2016
Αριθ. Πρωτ. 351

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Σμπούκης Βασίλειος
• Σπυροπούλου Σοφία
• Ζιαμπάρα Μαρία
• Γούλας Γεώργιος
• Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε τη Τρίτη 29-03-2016 και ώρα 18.00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κάτσενου Γεωργίας του Δημητρίου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου για τη χρονική περίοδο από 1-05-2016 έως 31-10-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μαστροκώστα-Σταυρόπουλου –Γλαβάς-Κουβέλης επιχ/ση «Σπιτικό», για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-05-2016 έως 1-11-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Μπλίκα Κωνσταντίνας του Γεωργίου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 15-04-2016 έως 31-10-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 15-04-2016 έως 15-09-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Καραπάνου Νικόλαου νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Τσαούσης Αλέξανδρος & ΣΙΑ Ο.Ε., για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου για τη χρονική περίοδο από 1-04-2016 έως 30-10-2016 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ρηγόπουλου Νικόλαου του Νικολάου, για παραχώρηση χώρου στην περιοχή της Ψανής απέναντι από την επιχ/ση «Αναμμένα Κάρβουνα» για ψήσιμο καλαμποκιών –μαλλί της γριάς για τη χρονική περίοδο 1-5-2016 έως 30-09-2016 σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 άρθρα 1 & 2 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 & 2 του Ν. 3377/2005 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 3557/2007 και την ΚΥΑ Φ 3131/17/96/1997.

7.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κάκκου Μαρίας του Θεόδωρου, για παραχώρηση χώρου στην περιοχή της Ψανής απέναντι από το 1ο γυμνάσιο για ψήσιμο καλαμποκιών –μαλλί της γριάς για τη χρονική περίοδο 1-5-2016 έως 30-09-2016 σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 άρθρα 1 & 2 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 & 2 του Ν. 3377/2005 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 3557/2007 και την ΚΥΑ Φ 3131/17/96/1997.

8.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κουλούρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου , για παραχώρηση χώρου στην περιοχή της Ψανής απέναντι από την επιχ/ση «FACES» πλησίον περιπτέρου, για πώληση χειροτεχνημάτων καλλιτεχνημάτων-χειροποίητων σαπουνιών για τη θερινή περίοδο 2016 σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 άρθρα 1 & 2 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 & 2 του Ν. 3377/2005 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 3557/2007 και την ΚΥΑ Φ 3131/17/96/1997.

9.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Ζουγκλή Γιαννούλας , για παραχώρηση χώρου στην περιοχή του Γριμπόβου έμπροσθεν της παιδικής χαράς , έναντι των Κ.Ε.Π. Ναυπάκτου και εντός του πεζοδρομίου επί της καθόδου Δωριέων για ψήσιμο καλαμποκιών & πώληση μαλλί της γριάς για τη θερινή περίοδο 2016 ,σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 άρθρα 1 & 2 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 & 2 του Ν. 3377/2005 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 3557/2007 και την ΚΥΑ Φ 3131/17/96/1997.

10.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Κούση Ελένης του Πέτρου, για παραχώρηση χώρου στην περιοχή της Ψανής απέναντι από το 1ο γυμνάσιο Ναυπάκτου, για πώληση χειροτεχνημάτων καλλιτεχνημάτων για τη θερινή περίοδο 2016 σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 άρθρα 1 & 2 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 & 2 του Ν. 3377/2005 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 3557/2007 και την ΚΥΑ Φ 3131/17/96/1997.

11.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αναγνωστόπουλου Ιωάννη Αργοναύτης εκδόσεις Ε.Π.Ε. , για παραχώρηση χώρου στην περιοχή της Ψανής , έναντι πρώην ξενοδοχείου «LIDO» Ναυπάκτου για εγκατάσταση περιπτέρων για έκθεση –πώληση βιβλίων για τη θερινή περίοδο 2016, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 άρθρα 1 & 2 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 & 2 του Ν. 3377/2005 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 3557/2007 και την ΚΥΑ Φ 3131/17/96/1997.

12.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Αγγελοπούλου Κωνσταντίνας του Χαρίλαου, για παραχώρηση χώρου στην περιοχή της Ψανής απέναντι από την σχολάζουσα επιχ/ση «LIDO», για πώληση χειροτεχνημάτων καλλιτεχνημάτων για τη θερινή περίοδο 2016 σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και τις διατάξεις του Ν. 2323/1995 άρθρα 1 & 2 όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 1 & 2 του Ν. 3377/2005 και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 12 του Ν. 3557/2007 και την ΚΥΑ Φ 3131/17/96/1997.

13. Ακύρωση της υπ΄αρίθμ. 40/5-02-2016 Απόφαση Δ.Σ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ