Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 1-4-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360109 -160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   28/3/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  6739

 

Π Ρ Ο Σ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την   1-4-2016, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αποκαύκου 12 της Δ.Κ. Ναυπάκτου.
  2. Yποβολή εισήγησης για καθορισμό ή μη νέας θέσης περιπτέρου στην Τοπική  Κοινότητα Περιθωρίου –  Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.
  3. Υποβολή εισήγησης για καθορισμό ή μη νέας θέσης περιπτέρου στην Τοπική  Κοινότητα Aντιρρίου –  Δ.Ε. Αντιρρίου του Δήμου Ναυπακτίας.
  4. Υποβολή εισήγησης για καθορισμό ή μη νέας θέσης περιπτέρου στην Τοπική  Κοινότητα  Ξηροπηγάδου –  Δ.Ε. Ναυπακτίας του Δήμου Ναυπακτίας.
  5. Yποβολή εισήγησης για καθορισμό ή μη  θέσης περιπτέρου στην Τοπική  Κοινότητα Τρικόρφου –  Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.
  6. Λήψη Απόφασης για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. –  Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων:

α) της αριθμ. 9.342/ 29-8-2013, 33.493/2015/ 12-1-2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ–ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με αριθ. αδείας 29.597/24 – 9-2012, που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 7 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και

β)  της αριθμ. 29.025/ 29-8-2013, 33.494/2015/ 12-1-2016 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

  1. Λήψη Απόφασης για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων:

α) της αριθμ. 17.695/2-9-2015  άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας ΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  με αριθ. αδείας 9.116/14.436/17-07-2009, που βρίσκεται  στο Ξηροπήγαδο της Τ.Κ. Ξηροπηγάδου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και

β)  της αριθμ. 22.582/ 6-11-2015 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σύψας Ιωάννης