ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ με Θέμα: «Εναέρια καλώδια στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου».

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                         

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

    ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                                                                                       

Ημερομηνία: 5-04-2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Θέμα: «Εναέρια καλώδια στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου».

 

Έπειτα από καταγγελίες το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου με το Λιμεναρχείο διενήργησε έλεγχο σχετικά με παράνομες ηλεκτροδοτήσεις. Δεν διαπιστώθηκε παράνομη ηλεκτροδότηση ή κλοπή ρεύματος κατά τα καταγγελλόμενα στη χερσαία ζώνη λιμένα Ναυπάκτου, ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι σε πολλά καταστήματα υπάρχουν εναέρια καλώδια (ρεύματος, τηλεοράσεως, μουσικής), λάστιχα νερού κ.α. τα οποία εκτείνονται από τα καταστήματα στον παραχωρούμενο χώρο της χερσαίας ζώνης λιμένα.

Δεδομένου ότι απαγορεύεται ρητώς η τοποθέτηση οποιωνδήποτε τέτοιων καλωδίων παρακαλούνται οι επαγγελματίες να προβούν στην άμεση αποξήλωση τους, άλλως θα επιβληθούν οι νόμιμες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                            

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ