Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 8-4-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360109 -160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   4-4-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  7384

 

 

Π Ρ Ο Σ: Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την   8-4-2016, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Αποκαύκου 12 της Δ.Κ. Ναυπάκτου.
  2. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής στη Δ.Κ. Ναυπάκτου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Σύψας Ιωάννης