Δεκτή σχεδόν στο σύνολό της η έφεση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης για το έργο ″ Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου″

logo deyanΝαύπακτος: 19/04/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 0411/2016 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε δεκτή σχεδόν στο σύνολό της η έφεση της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κατά της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης (προστίμου) από την ΕΔΕΛ ( Υπουργείο Οικονομικών ) συνολικού ποσού ̴ 514.000 € στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου ″ Επέκταση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων Ναυπάκτου″.
Το Ανώτατο Δικαστήριο αποδέχτηκε , και αυτό αποτελεί σημαντική επιτυχία και δικαίωση για την απόλυτα τεκμηριωμένη τεχνικά και νομικά άποψη της Δημοτικής Επιχείρησης , με αποτέλεσμα η άρση καταλογισμού του σημαντικού αυτού ποσού να αφαιρεί ένα δυσβάσταχτα οικονομικό βάρος που θα είχε σημαντικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπακτίας.

Εκ της Δ.Ε.Υ.Α.Ν.