Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 13-5-2016

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

     ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος  09-05-2016

Αριθ. Πρωτ. 483

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Σμπούκης Βασίλειος
 • Σπυροπούλου Σοφία
 • Ζιαμπάρα Μαρία
 • Γούλας Γεώργιος
 • Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

 

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή  13-05-2016 και ώρα 18.00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία  σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Ενημέρωση για τεκταινόμενα Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
 2. Ανάθεση μελέτης χωροθέτησης τουριστικού καταφυγίου στο Γρίμποβο
 3. Ανάθεση στατικής μελέτης για το έργο με τίτλο : «Διαμόρφωση πεζογέφυρας-διαδρόμου (από την οδό Αγελάου εως την οδό Αρβανίτη) στην παραλία Γριμπόβου, στη Ναύπακτο και αποκατάσταση πρόσβασης στις υπάρχουσες κλίμακες στην παραλία»
 4. Ανάθεση μελέτης αποκατάστασης παραλιακών υφιστάμενων κρηπιδωμάτων Τ.Κ. Αντιρρίου Δ.Ε. Αντιρρίου  (Δυτικός Προβλήτας Αντιρρίου)
 5. Ανάθεση καθηκόντων είσπραξης τελών ελλιμενισμού Λιμένα Ναυπάκτου και παροχής πληροφοριών (τουριστικών κ.α.) σε διερχόμενα σκάφη.
 6. Πρόταση για συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρίας Δυτικής Ελλάδος(Ν.3852/2010 παρ.2 αρθρ. 194)
 7. Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για το Άλσος Γριμπόβου
 8. Λήψη απόφασης για Δημοπράτηση χώρου εντός ΧΖΛ (Β.Κ. 283) για εγκατάσταση λούνα – παρκ κατά την καλοκαιρινή περίοδο και σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΚΥΑ 3131/1997 και του Π.Δ. 715/1979.

 

 1. Πρόταση για σύνταξη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για επιβίβαση – αποβίβαση πελατών έμπροσθεν ξενοδοχείων

ΧΖΛ.

10.Έγκριση εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας.

11.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ταραβήρα Βασίλειου του Ελευθέριου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από  1-05-2016 έως 30-11-2016    και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

12.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Χρυσανθόπουλου Ευάγγελου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από  05-05-2016 έως 31-12-2016    και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

13. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Χρυσανθόπουλου Ευάγγελου & ΣΙΑ , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από  05-05-2016 έως 31-12-2016    και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

14. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κυρίτση Ιωάννη του Γεωργίου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από  15-04-2016 έως 31-12-2016    και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

15.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μελαχρή Ιωάννη  , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από  5-05-2016 έως 31-12-2016    και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

16.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Παπακυριακόπουλου Γεώργιου του Βασιλείου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 01-05-2016 έως 31-08-2016    και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων

17. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ξάνθη Μιχαήλ του Ιωάννη , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από  01-05-2016 έως 31-10-2016    και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

18.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ζέλιου Κων/νου –Βασίλειου του Αθανασίου , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από  01-04-2016 έως 31-10-2016    και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

19 Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Γκιτάκου Χρήστου  , για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-4-2016 εως 31-9-2016 στον ως άνω επαγγελματία και συγκεκριμένα για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Ναυπάκτου, τμήματος Α εμβαδού 44,99 μ2 ενοικίαση για όλο το έτος 2016 , τμήματος Β εμβαδού 35,41 μ2 ενοικίαση  για τη χρονική περίοδο από  Απρίλιο εως Σεπτέμβριο, τμήματος Γ εμβαδού 33,82μ2 ενοικίαση για τη χρονική περίοδο από Απρίλιο εως Σεπτέμβριο και τμήματος Δ εμβαδού 33,34μ2  ενοικίαση για την χρονική περίοδο από Ιούνιο εως Αύγουστο 2016 & σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Ζησιμόπουλου Δημήτριου, για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων,  ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ  6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών  διατάξεων & νόμων.

20. Επιστροφή χρημάτων λόγω ακύρωσης της υπ΄αρίθμ. 860/10-04-2016 κλήσης του ΚΟΚ

21. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016

22. Δέσμευση πιστώσεων 2016

23. Κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4354/2015 και σύμφωνα με το υπ΄αρίθμ. 340/11-04-2016 ΦΕΚ τεύχος ΄Γ περί μετάταξης της στην κατηγορία –κλάδο ΔΕ1-Διοικητικού –Λογιστικού

24. Έγκριση εξόδων διανυκτέρευσης δυο ημερών –τεχνικού χειριστή μηχανήματος καθαρισμού παραλιών.

 

 

     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      

      ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ