Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 13-5-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη

Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37

Ναύπακτος 30300

Τηλ: 2634360109 -160

FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ   9-5-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  9822

 

Π Ρ Ο Σ

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ενταύθα

 

ΘΕΜΑ: Σύγκληση  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Σας προσκαλούμε την 13-5-2016, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

Ανάκληση της υπ΄αριθ.5/29-07-2015 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. (και κατά συνέπεια σφράγισης του καταστήματος) «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», ιδιοκτησίας της κ. Κακολύρη Σοφίας του Διονυσίου, που βρίσκεται στη Γαβρολίμνη [οικισμός Περάματος] της Τ.Κ. Γαβρολίμνης – Δ.Ε. Χάλκειας του Δ.Ναυπακτίας».

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

 

 

Σύψας Ιωάννης