Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 30-5-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                           

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634027026

Φαξ:  2634027026

Ναύπακτος    26-5-2016

Αριθ. Πρωτ.:  101

 

   ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300

2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

 

 Σας παρακαλούμε την Δευτέρα  30-5-2016 και ώρα 17:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έκφραση γνώμης επί της εισήγησης του τμήματος Πολιτισμού & Τουρισμού με θέμα «Καθιέρωση της 18ης Απριλίου ως ημέρας δημόσιας εορτής μνήμης τοπικού χαρακτήρα και τοπικής αργίας για το Δήμο Ναυπακτίας».
  2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:8365/15-4-2016 εισήγηση του τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης σχετικά με το αριθμό των διαφημιστικών πλαισίων και τις ειδικότερες προδιαγραφές ανάλογα με τον χώρο τοποθέτησης αυτών (πλατεία, πεζοδρόμιο) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα Αρ.3 & 4 της υπ΄αριθμ.52138/25-11-2003 Κ.Υ.Α(ΦΕΚ Β΄1788).
  3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:25291/16-7-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία Οδού».
  4. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:14307/9-6-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία Οδού».
  5. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:20945/12-8-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία Οδού».
  6. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:6089/5-4-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία Οδού».
  7. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:7402/21-4-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Ονομασία Οδού».
  8. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:6075/9-5-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Κατάληψη Κοινοχρήστου.
  9.  Χορήγηση προέγκρισης  Ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών, ήτοι «OΠΩPΟΠΩΛΕΙΟ- ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ», που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του  Δήμου Ναυπακτίας, επί της οδού Πάνου Ρήγα  – Πλατεία Πια [Ο.Τ. 179], στον κ. ΑΡΙΤΖΑΚΗ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ  του Νικολάου.

 

10 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «KAΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ – ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΖΕΣΤΗΣ – ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ» στη εταιρία με την επωνυμία ¨ΜΑRKET IN ANΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.¨, με τον διακριτικό τίτλο ¨ΜΑRKET IN Α.Ε.Β.Ε¨, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Ράμμο Θωμά του Αντωνίου, που βρίσκεται επί της  οδού Μεσολογγίου αρ. 44 [Ο.Τ.30] στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

11 Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:11544/26-5-2016 «Παροχή γνώμης της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου σχετικά με τη μετατόπιση περιπτέρου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του αδειούχου Φώτιου Αδραχτά του Λουκά, που βρίσκεται στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δ. Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί του πεζοδρομίου στην δυτική πλευρά του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου».

12 Έκφραση γνώμης για την διαμόρφωση χώρου περιμετρικά του αγάλματος Βλαχογιάννη έναντι Ιερού Ναού Αγ. Δημητρίου.

13. Έκφραση γνώμης επί αιτήματος του Ομίλου Αντισφαίρισης Ναυπάκτου.

14.Έκφραση γνώμης για το Αυτοματοποιημένο Σύστημα Κοινόχρηστων Ποδηλάτων.

15.Έκφραση γνώμης για την επισκευή-συντήρηση και διάθεση των Κοινόχρηστων Ποδηλάτων.

16. Έκφραση γνώμης για την συντήρηση του ποδηλατοδρόμου.

 

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

Πλούμης Νικόλαος