Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 31/5/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360109 -160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 27/5/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 11600

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 31-5-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για «Έγκριση και τήρηση διαδικασίας μελέτης αναθεώρησης τμήματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπάκτου ( περιοχή Μεγαλομάτας –Φαλτσοπόρτι), σύμφωνα με σχετικό έγγραφο Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
2. Λήψη Απόφασης για επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων σε Κ.Υ.Ε. – Παραβίαση όρων άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων:
«Διοικητικές Κυρώσεις σε Κ.Υ.Ε. – Ανάκληση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Ενημέρωση – α) της αριθμ. 33.714/ 2015- 734/18-1-2016 άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων «με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, η με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο 80 db» καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ», ιδιοκτησίας της Εταιρείας με την Επωνυμία «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.», με αριθ. αδείας 13.903/ 7-8-2015, που βρίσκεται στην οδό Φορμίωνος 13 στη Ναύπακτο του Δήμου Ναυπακτίας» καθώς και
β) της αριθμ. πρωτ. 33.741/2015/18-1-2016 παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης