ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015 – 2019 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Το πλήρες κείμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019 του Δήμου μας, μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ.

Οι Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνουν το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και τη διαδικασία κατάρτισής του βρίσκονται εδώ και εδώ.

Τέλος οι επικυρώσεις των παραπάνω αναφερόμενων αποφάσεων από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου βρίσκονται εδώ και εδώ.