Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 10-6-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                           

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                              

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634027026

Φαξ:  2634027026

 Ναύπακτος   6-6-2016 

Αριθ. Πρωτ.:  107

 

ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300

2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

 

 Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 10-6-2016 και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:22636/6-6-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις παραλιακές ζώνες του Δήμου Ναυπακτίας».
  2. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:6466/3-6-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Πρόταση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κοζώνη».
  3. Έκφραση γνώμης επί της αρ.πρωτ.:10296/13-5-2016 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με θέμα «Έκδοση Τοπικών Κανονιστικών σχετικά με την απαγόρευση – παραχώρηση θέσεων στάθμευσης».
  4. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV:ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ, ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ» ιδιοκτησίας Αγγελόπουλου Ιωάννη του Νικολάου επί της οδού Ναυμαχίας 5, στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

 

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

 

Πλούμης Νικόλαος