ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ ΣΤΑΧΤΗΣ

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από εδώ.