Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 13/6/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Τσιποπούλου Πολυξένη
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360109 -160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9-6-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 13124

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 13-6-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:45 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης με θέμα «Προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις παραλιακές ζώνες του Δήμου Ναυπακτίας».
2. Εισήγηση για τροποποίηση της υπ’αριθμ.263/2007 απόφαση Δ.Σ. με θέμα «Πρόταση για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κοζώνη».
3. Εισήγηση με θέμα «Έκδοση τοπικών κανονιστικών σχετικά με την απαγόρευση- παραχώρηση θέσεων στάθμευσης.»
4. Εισήγηση για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην οδό Ν.Μπότσαρη 3, έμπροσθεν του Δημοτικού κτιρίου ΄΄Ναυπακτία΄΄
5. Εισήγηση για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου στην οδό Ν.Μπότσαρη πεζόδρομος Αγ. Παρασκευής.
6. Εισήγηση σχετικά με την αριθμ.7055/30-3-2016 αίτηση του κ. ΚΟΚΚΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Δημητρίου περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε. «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας του ιδίου, που βρίσκεται στη Τ.Κ. Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.
7. Εισήγηση σχετικά με την αριθμ.8811/20-4-2016 αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΟΥΝΤΑΣ Ι.–ΝΤΕΚΑΣ Β. Ο.Ε.», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Φούντα Ιωάννη περί χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρο ΚΥΕ «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» ιδιοκτησίας της ιδίας, που βρίσκεται στο Κρυονέρι της Τ.Κ. Γαλατά- Δ.Ε. Χάλκειας του Δήμου Ναυπακτίας.
8. Εισήγηση σχετικά με την μετατόπιση περιπτέρου, του αδειούχου Φωτίου Αδραχτά του Λουκά, που βρίσκεται στη Δ.Κ. Ναυπάκτου-Δ.Ε Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας και συγκεκριμένα επί του πεζοδρομίου στην δυτική πλευρά του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης