Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας – 13/6/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360110
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 9-6-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 13159

ΠΡΟΣ
1. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου
4. κ. Πρόεδρο Τ.Κ Λυγιά
5. κ. Πρόεδρο Τ.Κ Μακύνειας

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

Σας προσκαλούμε, την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2016, και ώρα 18:30 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις παραλιακές ζώνες του Δήμου Ναυπακτίας» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
2. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κοζώνη» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
3. Συζήτηση περί κατασκευής Τουριστικού Καταφυγίου στην περιοχή Γριμπόβου Ναυπάκτου και χρηματοδότηση αυτού (Εισηγητής κ. Φράγκος)
4. Παροχή γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για επέκταση αρμοδιοτήτων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις περιοχές Κάτω Βασιλική, Κρυονερίου, και Γαλατά (Εισηγητής κ. Φράγκος)
5. Ανάλυση της πρότασης για εκπόνηση μελετών με στόχο την προστασία της ακτογραμμής στην παραλία Παλαιοπαναγιάς» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
6. Έγκριση και τήρηση διαδικασίας μελέτης αναθεώρησης τμήματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Ναυπάκτου (περιοχή Μεγαλομάτας – Φαλτσοπόρτι), σύμφωνα με σχετικό έγγραφο Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
7. Έγκριση απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής Εκτίμησης άρθρου 186 § 5 Ν. 3463/2006 για τον καθορισμό του τιμήματος για την απευθείας αγορά όμορων ακινήτων για την ανέγερση του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπάκτου (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
8. Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου» παρεμβάσεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος στην ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ του ΥΜ ΕΠΕΡΑΑ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (Τ Σ) » Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6.33.33.1-3 (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.-Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗΣ ,ΠΟΚΙΣΤΑΣ, ΜΗΛΙΑΣ )» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
10. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Ελατούς, Άνω Χώρας, Κάτω Χώρας, Κρυονερίων, Αμπελακιώτισσας, Πόδου της Δ.Ε. Αποδοτίας» προϋπολογισμού 23.739,84 (χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πέτρινης βρύσης Τ.Κ. Βομβοκούς» προϋπολογισμού 8.130,08 (χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση – συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Αποδοτίας» προϋπολογισμού 9.756,10 (χωρίς Φ.Π.Α.) €. (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Κ. Ναυπάκτου» προϋπολογισμού 81.300,81 (χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Τερψιθέας» προϋπολογισμού 9.756,10 (χωρίς Φ.Π.Α.) € (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
15. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Οδοποιία ΤΚ Βλαχομάνδρας, Βελβίνας, Ριγανίου, Πιτσινέικων, Λυγιά, Ξηροπήγαδο, Δάφνη, Παλαιοχωράκι Δ.Ε. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
16. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Γαβρολίμνης, Τρικόρφου, Άνω Βασιλικής, Κάτω Βασιλικής» της Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
17. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε Πυλλήνης» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
18. Αποδοχή οικονομικής προσφοράς επέκτασης του υφιστάμενου τηλεπικοινωνιακού δικτύου του Ο.Τ.Ε. για την σύνδεση των Κτιρίων Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) του συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ» με PSTN και ADSL γραμμές. (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε Χάλκειας» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
20. Καθορισμός πλάτους πεζοδρομίων στον υπό κατασκευή δρόμο από Νικολόπουλο Δημ. έως Μακρή (οδός Γ. Γεννηματά). (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
21. Παραχώρηση κατά χρήση κτιρίων δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου Μακύνειας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτ/νίας και Λευκάδας (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
22. Λήψη απόφασης για εκμίσθωση χώρων για πάρκιν, στο δυτικό τμήμα της πόλης (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2016 (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
24. Έγκριση διενέργειας προμηθειών (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
25. Πληρωμή 2ου λογαριασμού του έργου «Ανακατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Τ.Κ Γραβολιμνης Δ.Ε Χάλκειας δήμου Ναυπακτίας» μέσω άλλης πηγής χρηματοδότησης (Εισηγητής κ. Κοτρωνιάς)
26. Προγραμματική σύμβαση μεταξύ δήμου Ναυπακτίας, Αιτωλικής Αναπτυξιακής και Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης ΓΕΝ Αιτ/νίας, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ποιότητας ζωής (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
27. Προγραμματική Σύμβαση με Λιμενικό ταμείο Ναυπάκτου για εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου εντός του ΒΚ 283» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
28. Λήψη απόφασης για την έκδοση ή μη έκδοσης τοπικών κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με την απαγόρευση-παραχώρηση θέσεων στάθμευσης (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
29. Ορισμός τριμελούς επιτροπής επιλογής νηπίων – βρεφών (Εισηγητής κ. Ράπτης)
30. Έγκριση προγράμματος & δαπανών «Πολιτιστικό καλοκαίρι 2016 στον Δήμο Ναυπακτίας» (Εισηγητής κ. Ράπτης)
31. Συνδιοργάνωση του Art Garden Festival με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. «Προβάλλω τη Ναυπακτία» (Εισηγητής κ. Ράπτης)

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σιαμαντάς Γεώργιος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)
1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)
1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
5. Ο.ΣΥ.Ν.
6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.