Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου – 10/6/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΔΡΑ:ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ναύπακτος 08-06-2016
Αριθ. Πρωτ. 275

ΠΡΟΣ
Τους κ.κ. Αντιπροσώπους και μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου του
« Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων 1ης Γ. Ε. Ν. Αιτωλ/νίας »

ΘΕΜΑ : Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλώ όπως την 10η Ιουνίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο χώρο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου , που βρίσκεται στο δημοτικό κτίριο του Ξενία για να συνεδριάσουμε – Δημόσια ( άρθρα 96 & 247 του Ν. 3463/2006 ) – έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα της ημερήσιας Διάταξης :

1. Παράταση άσκησης αρμοδιοτήτων των υφιστάμενων Φo. Δ. Σ. Α (άρθρα 16 του Ν. 4071/2012) μέχρι 15-08-2016 . ( Άρθρο 11 του Ν. 4393/2016 – Φεκ Τεύχος Α΄ 106/6-6-2016).

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος