Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 28-6-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

     ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος  24-06-2016

Αριθ. Πρωτ. 685

 

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
 • Σμπούκης Βασίλειος
 • Σπυροπούλου Σοφία
 • Ζιαμπάρα Μαρία
 • Γούλας Γεώργιος
 • Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

 

Σας προσκαλούμε την Τρίτη   28-06-2016 και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία  σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. 1. Ανάθεση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση πεζογέφυρας –διαδρόμου (από την οδό Αγελάου εως την οδό Αρβανίτη) στην παραλία Γριμπόβου, στη Ναύπακτο και αποκατάσταση πρόσβασης στις υπάρχουσες κλίμακες στην παραλία.
 2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Μαστροκώστα –Σταυρόπουλου –Γλαβάς -Κουβέλης, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-05-2016 έως 01-11-2016    και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κα Καντζά Χριστίνα του Κωνσταντίνου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 1-06-2016 έως 01-11-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Τσιλιγιάννη Θεοφάνη του Αθανασίου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 10-06-2016 έως 15-09-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
 5.  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Παπαγιανοπούλου Δήμητρας του Κωνσταντίνου, για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για τη χρονική περίοδο από 08-06-2016 έως 31-10-2016 και για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ   6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.

         6.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Καμπουρίδου Ελευθερίας για πώληση χειροτεχνημάτων –καλλιτεχνημάτων και     ζωγραφιστών ειδών  και για τη χρονική περίοδο από 1-07-2016 έως 10-09-2016 απέναντι από το πρώην ξενοδοχείο Ξενία.

 1. Λήψη απόφασης για τοποθέτηση παροχής ρεύματος (για την ηλεκτροδότηση φωτισμού του αλσυλλίου )στη θέση Γρίμποβο Ναυπάκτου.
 2. . Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2016

      9 . Δέσμευση πιστώσεων προϋπολογισμού  2016

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                     

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ