Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου 11-7-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                          

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                                                            

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

        ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ                       

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634360143

Φαξ:  2634360121

Ναύπακτος   7-7-2016

Αριθ. Πρωτ.:  134

 

 ΠΡΟΣ:  1) Τα μέλη του Συμβουλίου της        

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου Ναύπακτος 30300

2) ως πίνακας αποδεκτών

 ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο  

 

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου»

 

 Σας παρακαλούμε την Δευτέρα 11-7-2016 και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Έκφραση γνώμης σχετικά με την τροποποίηση σχεδίου πόλεως επί του Ο.Τ.353 (δικαστική απόφαση 132/2006 Τριμελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου) ανατολικών επεκτάσεων 1978, ιδιοκτησίας Ταξιάρχη Σταυρόπουλου.

2 Χορήγηση προέγκρισης άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας «ΘΕΡΙΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ», στην κα Πάνου Μαρία, στο δώμα υφιστάμενου κτηρίου, που βρίσκεται στην οδό Αποκαύκου 12 στη Δ.Κ. Ναυπάκτου-Δ.Ε. Ναυπάκτου-[Ο.Τ.145]-Δ.Ε.Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας.

3.Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων στον εσωτερικό χώρο Κ.Υ.Ε

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV, Υποκατηγορία Α2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ –(ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) και Υποκατηγορία Β1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ ιδιοκτησίας Αγγελόπουλου Ιωάννη του Νικολάου επί της οδού Ναυμαχίας 5, στην Δ.Κ. Ναυπάκτου – Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

4.Παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής μέχρι την 03:00 η ώρα – πάντα με όριο τα 80 d.b. – στον εσωτερικό χώρο του Κ.Υ.Ε ¨ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ¨, ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «Ν & Ε ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε», όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Πολιτόπουλο Ευάγγελο, που βρίσκεται επί της οδού Ν. Μπότσαρη αρ. 9 στο Λιμάνι, στην Δ.Κ. Ναυπάκτου-Δ.Ε. Ναυπάκτου του Δήμου Ναυπακτίας.

 

Ο  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

 

 

Πλούμης Νικόλαος