Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 19/7/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37,
Ναύπακτος 30300
Τηλ: 2634360109 -160
FAX: 2634360121

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 15-7-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16981

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Σας προσκαλούμε την 19-7-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση σχεδίου πόλεως επί του Ο.Τ.353 (δικαστική απόφαση 132/2006 Τριμελές Πρωτοδικείο Μεσολογγίου) ανατολικών επεκτάσεων 1978, ιδιοκτησίας Ταξιάρχη Σταυρόπουλου. (Εισηγητής κ. Καρακώστας).
2. Εισήγηση σχετικά με την υπ’αριθμ.16.589/12-07-2016 αίτηση τoυ κ. ΤΣΑΡΟΥΧΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Κωνσταντίνου περί χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ζεστής και κρύας κουζίνας)», ιδιοκτησίας του ιδίου, που βρίσκεται στην Aράχοβα της Τ.Κ. Αράχοβας – Δ.Ε. Πλατάνου του Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σύψας Ιωάννης