ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας 22-7-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Πληρ.: Χωραφά Σταυρούλα-Μαρία

Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37, Ναύπακτος 30300

Τηλ:2634360143-160

FAX: 2634360121

 

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    22 -7-2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ:  17566

 

ΠΡΟΣ

 1. κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους
 2. κ. Δήμαρχο
 3. κ. Πρόεδρο Δ.Κ. Ναυπάκτου

 

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας»

 

Σας προσκαλούμε, την Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016, και ώρα 16:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Έγκριση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την οργάνωση και τις προϋποθέσεις λειτουργίας της τουριστικής έκθεσης Ναυπάκτου. (Εισηγητής κ. Σύψας).
 2. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για τη διοργάνωση τουριστικής έκθεσης στο δήμο Ναυπακτίας. (Εισηγητής κ. Σύψας).

(Για το 1ο & 2ο θέμα η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω περιορισμένου χρόνου έως την υλοποίηση της διαδικασίας της τουριστικής έκθεσης).

 

 1. Ορισμός αναπληρωτή γραμματέα στο Α/θμιο & Β/θμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων – Κινηματογράφων για το έτος 2015-2016. (Εισηγητής κ. Σύψας)

(Για το 3ο θέμα η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή έχουν συσσωρευτεί αιτήσεις προς εξέταση από την επιτροπή).

 

 1. Τροποποίηση της αρ.74/2016 απόφασης Δ.Σ. περί: «Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή για την επιλογή ενός (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή καθώς και ορισμός γραμματέα της επιτροπής μετά του αναπληρωτή του», ως προς τον ορισμό Γραμματέα της Επιτροπής μετά του αναπληρωτή του. (Εισηγητής κ. Σύψας).

(Για το 4ο θέμα η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα επειδή υπάρχει αδυναμία συνεδρίασης της επιτροπής καθότι η γραμματέας βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα).

 

 1. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών έτους 2016 (έκτακτων αναγκών) στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου μας. (Εισηγητής κ. Σύψας)
 2. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών. (έκτακτων αναγκών) στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου μας. (Εισηγητής κ. Σύψας)

(Για το 5ο  & 6ο  θέμα η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της άμεσης ανάγκης πρόσληψης του αιτούμενου προσωπικού).

 

 1. Λήψη απόφασης  για   την  έγκριση  της  αρ.1/2016   Τεχνικής  Περιγραφής   του  υπό  έργο 3 της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία»  με  τίτλο «Ψηφιακές  Διαδρομές στην  Ιστορία» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)
 2. Λήψη απόφασης για:
 3. Την έγκριση  της  αρ. μελέτης  12/2016 μελέτη  της Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών και Δ/νσης  Περιβάλλοντος και Ποιότητα  Ζωής  του  Δήμου Ναυπακτίας με τίτλο «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου- παρεμβάσεις σε Δημοτικό κτίριο αρχιτεκτονικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος» προϋπολογισμού Δαπάνης 2.550.000,00 € .
 4. Την Σύσταση Ομάδας  Έργου  της  πράξης «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου- παρεμβάσεις σε Δημοτικό κτίριο  αρχιτεκτονικού/πολιτιστικού ενδιαφέροντος» για  την οικονομική – τεχνική  και Διοικητική  Διαχείριση  του  έργου   στο Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και  στο  Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ) » – Κωδικός Πρόσκλησης: 14.6.33.33.1-3
 5. Την καταβολή της ιδίας συμμετοχής για την υλοποίηση του  έργου  σε  περίπτωση ένταξης  του Ε. Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» και στο  Άξονα Προτεραιότητας 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» (Εισηγητής κ. Καρακώστας)

(Για το 7ο  &  8ο θέμα η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής των προτάσεων).

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σιαμαντάς  Γεώργιος

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενέργεια)

 1. Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 2. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 3. Διευθυντή Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 4. Διευθυντή Περιβάλλοντος (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)
 5. Διευθυντή Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Να παρευρίσκεται για θέματα αρμοδιότητάς του)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: (Για ενημέρωση)

 1. Εργατικό Κέντρο Ναυπακτίας και Δωρίδας.
 2. Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών.
 3. Σύλλογο Μηχανικών Ναυπάκτου.
 4. Τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 5. Ο.ΣΥ.Ν.
 6. Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.