Σύγκληση ΄Εκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 1-8-2016

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

     ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

     ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος  29-07-2016

Αριθ. Πρωτ.819

 

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

  • Ασημακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Σμπούκης Βασίλειος
  • Σπυροπούλου Σοφία
  • Ζιαμπάρα Μαρία
  • Γούλας Γεώργιος
  • Λιμενάρχη Ναυπάκτου κα. Θωμοπούλου Μαρία

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Λουκόπουλο Παναγιώτη

 

ΘΕΜΑ:  «Σύγκληση  Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

 

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα  01-08-2016  και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ξενία  σε έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ακύρωση της υπ΄αριθμ 128/12-07-2016 Απόφασης ΔΣ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου .
  2. Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως της υπ΄αρίθμ. 10/2016 μελέτης την οποία συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ναυπακτίας με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου εντός του ΒΚ 283» (Ά Φάση της υπ΄αρίθμ. 35/2015 μελέτης) και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου.

3.Έγκριση για σύναψη και υπογραφή  προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας και του Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για την εκτέλεση και χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου εντός του Β.Κ. 283»(Ά φάση)

 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      

 

ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ